Jury et prix décerné

Uroczystość wręczenia Nagrody im. Jana Michalskiego 28 listopada 2014 r.

Przemówienie Serhiy Jadan

  • Newsletter

    Jeśli chcesz otrzymywać biuletyn informacyjny, wpisz swój adres e-mail
    * = required field
  • Facebook Twitter YouTube