Ustanowienie Nagrody Literackiej im. Jana Michalskiego

Ogłoszona oficjalnie w Szwajcarskim Klubie Prasy, Nagroda Literacka im. Jana Michalskiego jest przyznawana corocznie przez Fundację w celu wyróżnienia dzieła światowej literatury. Oryginalność Nagrody tkwi w jej charakterze multikulturalnym. Może być przyznawana pisarzom z całego świata, przyczyniając się do ich renomy. Do Nagrody mogą być typowane zarówno dzieła fabularne jak i dokumentalne, niezależnie od języka oryginału.