Wmurowanie kamienia węgielnego

Jeudi 10 septembre 2009

W piękny, słoneczny i wietrzny dzień 10 września 2009 r. odbyło się w Montricher wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature.

Symboliczną uroczystość poprowadziła przewodnicząca Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature, Vera Michalski-Hoffmann. Podczas ceremonii przypomniała zgromadzonym ideę utworzenia Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature oraz jego cel :

« Mamy szczęście mieszkać w wyjątkowym kraju, który może się poszczycić jednym z najbogatszych środowisk kulturalnych na świecie. Kładąc podwaliny pod tę piękną budowlę, pragnę więc podkreślić ten kontekst działalności Fundacji. Chciałabym, aby Dom Pisarza stał się otwartym na świat miejscem spotkań i wymiany myśli ».