Dofinansowanie projektów

Fundacja popiera projekty o charakterze literackim między innymi poprzez udzielanie pomocy finansowych. Nadsyłane wnioski o pomoc powinny spełniać wymagania Fundacji im. Jana Michalskiego i zawierać komplet dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia prośby.

Wnioski rozpatruje komisja pod przewodnictwem Very Michalski-Hoffmann w ciągu szesciu miesięcy od daty ich wpłynięcia.

Decydującymi kryteriami są: jakość i oryginalność projektu, zasadność realizacji w kontekście literackim i potrzeba pomocy finansowej.

W ciągu ostatnich lat Fundacja im. Jana Michalskiego wsparła wiele projektów zarówno w Szwajcarii jak i za granicą.