Wniosek projektowy

Pomoc finansowa jest przyznawana po otrzymaniu kompletu dokumentów, zawierającego następujące elementy :

  • ormularz Wniosek o dofinansowanie do pobrania na stronie Fundacji
  • list motywacyjny
  • szczegółowy opis projektu
  • listę osób odpowiedzialnych za projekt z krótkim CV każdej z nich
  • opisy poprzednio zrealizowanych projektów
  • orientacyjny budżet
  • szczegółowy plan finansowania
  • statut organizacji

Wnioski o pomoc finansową, wypełnione w języku francuskim lub angielskim, należy wysłać na adres :

Fondation Jan Michalski
pour l’écriture et la littérature
En Bois Désert 10
CH-1147 Montricher

W zasadzie przyznawane dofinansowania są jednorazowe. Jednakże mogą one być powtórzone w zależności od wartości projektu i po przedstawieniu nowego wniosku.