Espace Exposition

Przestrzeń wystawowa w Maison de l’Ecriture będzie w całości poświęcona literaturze, a ściślej – książkom i rękopism. Znajdzie również zastosowanie jako miejsce odczytów oraz spotkań z pisarzami i artystami.

Zgodnie ze swą misją, którą stanowi promocja literatury, Fundacja zamierza organizować liczne wystawy. Niektóre będą związane z kolekcjami zgromadzonymi przez Fundację, inne – z dorobkiem wybitnych pisarzy, jeszcze inne zaprezentują krytyczne spojrzenie na wybrany aktualny temat lub będą poświęcone kwestiom bibliofilskim.

Dzięki swym obszernym rozmiarom pomieszczenie wystawowe będzie można dzielić na moduły, co ułatwi zwiedzanie. Przybywających gości urzeknie otwarta na ogrody powierzchnia powitalna, a zaintryguje dzieło Thomasa Hirschhorna Samochód Nietzschego i niezwykła architektura pomieszczenia.