Fundacja

La Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature została utworzona w roku 2004 z inicjatywy Very Michalski-Hoffmann w celu uczczenia pamięci jej męża, Jana Michalskiego, oraz kontynuacji jego działalności na rzecz twórczości literackiej.

Powołaniem Fundacji jest wspieranie literatury, a w szczególności udzielanie pomocy twórcom pracującym nad nowymi dziełami. Wsparcie to polega m.in. na dofinansowywaniu projektów i organizacji imprez literackich, jak również na umożliwianiu autorom pobytów twórczych w Fondation Jan Michalski. Efekty tych działań ma dodatkowo wzmacniać ustanowiona 27 października 2009 r. Nagroda Literacka im. Jana Michalskiego, przyznawana przez Fundację i wyróżniająca wyjątkowe dzieła literatury światowej.