Lancement du Prix Jan Michalski de littérature

Fondation Jan Michalski pour l’Ecriture et la Littérature ustanawia Nagrodę literacką im. Jana Michalskiego przyznawaną za dzieło literatury światowej. Oryginalny charakter nagrody tkwi w jej aspekcie wielokulturowym, a jej celem jest zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej na utalentowanych pisarzy. Wyboru laureata dokona prestiżowe jury złożone z przedstawicieli różnorodnych środowisk kulturalnych, a zarazem uznanych na świecie twórców różnych form literackich. Obrady jury poprowadzi Vera Michalski-Hoffmann, przewodnicząca Fundacji na rzecz Twórczości Literackiej im. Jana Michalskiego.

Nagroda Literacka im. Jana Michalskiego będzie przyznawana corocznie autorowi wyróżniającego się dzieła literatury światowej. Oryginalność nagrody polega na jej wielokulturowym charakterze. Uhonorowani nią  pisarze z całego świata dostaną tym samym szansę na zdobycie uznania na międzynarodowej scenie literackiej. Nagradzane będą dzieła literatury pięknej (z wyjątkiem poezji) i literatury faktu, bez względu na język, w jakim powstały. Laureat lub laureatka otrzymają honorarium w wysokości 50 tys. CHF, które zapewni im możliwość poświęcenia się w jeszcze większym stopniu twórczości literackiej. Autorom wybranych dzieł zapewni się trzymiesięczny pobyt w Maison de l’Ecriture.

Fundacja zaprosiła do udziału w jury wybitnych pisarzy wielojęzycznych, odznaczających się nie tylko znajomością różnych gatunków literackich, lecz także – i przede wszystkim -kulturową otwartością.

Procedura wyboru

Każdy z dziewięciu członków jury, w tym przewodnicząca Vera Michalski-Hoffmann, zgłasza dzieło napisane w swoim ojczystym języku, a następnie uzasadnia wybór. Jurorzy, działając w sposób niezależny i dobrowolny, dokonują na pierwszym posiedzeniu wstępnej selekcji. Wytypowane dzieła zostaną przetłumaczone, ażeby mogli się z nimi zapoznać pozostali członkowie jury. Podczas drugiego posiedzenia jurorzy wybiorą z listy dzieł te pozycje, które będą rywalizować w ostatnim etapie selekcji. Nazwisko laureata (laureatki) ogłoszone zostanie w trakcie trzeciego zebrania jury po zakończeniu ostatniej fazy obrad.

Do Nagrody literackiej im. Jana Michalskiego pretendować mogą jedynie dzieła już opublikowane. Warunkiem ubiegania się o nagrodę jest zgłoszenie dzieła przez członka jury lub też wydawcę, uczelnię czy instytucję kultury oraz przesłanie go Fondation Jan Michalski pour l’Ecriture et la Littérature do 1 marca 2010 r.

Działalność charytatywna Fondation Jan Michalski pour l’Ecriture et la Littérature

Fondation Jan Michalski pour l’Ecriture et la Littérature została utworzona w roku 2004 z inicjatywy Very Michalski-Hoffmann w celu uczczenia pamięci jej męża, Jana Michalskiego, oraz kontynuacji jego działalności na rzecz twórczości literackiej.

Powołaniem Fundacji jest wspieranie literatury, a w szczególności udzielanie pomocy twórcom pracującym nad nowymi dziełami. Wsparcie to polega m.in. na dofinansowywaniu projektów i organizacji imprez literackich, jak również na umożliwianiu autorom pobytów twórczych w Maison de l’Ecriture. Efekty tych działań ma dodatkowo wzmacniać ustanowiona 27 października 2009 r. Nagroda literacka im. Jana Michalskiego, przyznawana przez Fundację i wyróżniająca wyjątkowe dzieła literatury światowej.

Kalendarium Nagrody literackiej im. Jana Michalskiego :

27.10.2009

Oficjalna inauguracja pierwszej edycji Nagrody literackiej im. Jana Michalskiego

01.03.2010

Ostateczny termin zgłaszania dzieł

Listopad 2010

Obrady jury i wybór laureata (laureatki) – Oficjalna uroczystość wręczenia Nagrody literackiej im. Jana Michalskiego