Prix Jan Michalski de littérature 2010

Jury przyznało Nagrodę Literacką im. Jana Michalskiego za rok 2010 Aleksandarowi Hemonowi za powieść The Lazarus Project. Jest to dzieło już w swojej naturze kosmopolityczne, napisane z inteligentną elegancją.

Nagroda Literacka im. Jana Michalskiego ustanowiona 27 października 2009 roku, wyróżnia dzieło literatury światowej. Spośród dziesięciu autorów nominowanych do edycji 2010, członkowie międzynarodowego jury w składzie: Włodzimierz Bolecki, Nuruddin Farah, Vera Michalski-Hoffmann, Georges Nivat, Jorge Semprun, Ilia Trojanow i Fabienne Verder wytypowało do nagrody Aleksanadara Hemona za jego nadzwyczajną powieść The Lazarus Project. Przewodnicząca jury Vera Michalski-Hoffmann wręczyła laureatowi nagrodę w wysokości 50 tys. franków szwajcarskich oraz dzieło sztuki stworzone specjalnie na tę okazję przez artystę Oliviera Estoppey’a.

Laureat, Aleksandar Hemon, urodził się w Sarajewie w 1964 roku. Od 1992 r. mieszka w Chicago i pisze po angielsku. Akcja nagrodzonej powieści toczy się jednocześnie w Chicago w roku 1908 i w dzisiejszych czasach w różnych krajach Europy Wschodniej. Autor bezbłędnie łączy troskę o historyczne detale ze sztuką opowiadania historii z oblężeniem Sarajewa w tle, operując bardzo inwencyjnym językiem.

Dwaj pozostali finaliści to saudyjski pisarz Yousef Al-Mohaimeed nominowany za przełożoną z arabskiego powieść : Wolves of the Crescent Moon i Australijczyk Tim Flannery nominowany za essej The Weather Makers.

Dzieło sztuki wręczone Aleksandarowi Hemonowi jest pracą szwajcarskiego artysty Oliviera Estoppey’a, rzeźbiarza i rysownika, znanego z monumentalnych prac, między innymi z Wilków, wielokrotnie nagradzanego za swoje rzeźby i laureata Grand Prix kantonu Vaud w 2009 roku.

Oryginalność Nagrody Literackiej im. Jana Michalskiego tkwi w jej aspekcie wielokulturowym a jej celem jest promocja pisarzy na arenie międzynarodowej.

Niezależni członkowie jury zgłaszają kandydatury książek w różnych językach i zobowiązują się do ich obrony. Wyselekcjonowane dzieła są przełożone na język zrozumiały dla poszczególnych członków jury.

O Nagrodę im. Jana Michalskiego mogą ubiegać się jedynie dzieła wydane w formie książkowej i zgłoszone wyłącznie przez członków Jury.

Kalendarz Nagrody Literackiej im. Jana Michalskiego edycja 2011

28 lutego 2011 r. Ostateczny termin prezentacji książek przez członków jury

Listopad 2011 r. Ostatnia narada jury i wybór laureata – Uroczysta ceremonia przyznania Nagrody Literackiej im. Jana Michalskiego – edycja 2011.

Działalność sponsoringowa Fundacji im. Jana Michalskiego na rzecz literatury i pracy twórczej
La Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature została utworzona w 2004 roku w celu uczczenia pamięci Jana Michalskiego oraz kontynuacji jego działalności na rzecz twórczości literackiej. Powołaniem Fundacji jest promocja literatury poprzez rozmaite formy pomocy, polegającej między innymi na przyznawaniu dotacji, dofinansowywaniu organizacji imprez literackich jak również na przyjmowaniu autorów na pobyt w domu pracy twórczej, umożliwiając im w ten sposób pracę nad książką. Przyznanie Nagrody Literackiej im. Jana Michalskiego rozszerza zasięg działalności Fundacji.