Première pierre

Fondation Jan Michalski pour l’Ecriture et la Littérature powstała w celu upamiętnienia postaci Jana Michalskiego oraz kontynuacji jego działalności na rzecz twórczości literackiej. Misją Fundacji jest promocja pisarstwa poprzez przyznawanie międzynarodowej Nagrody literackiej, stypendiów i innych form pomocy finansowej, jak również poprzez udostępnianie pisarzom specjalnego miejsca pracy twórczej oraz środków umożliwiających im poświęcenie się pisarstwu. Maison de l’Ecriture będzie dedykowany wyłącznie literaturze i stanie się siedzibą Fundacji, skupiając całą jej rozległą działalność w jednym miejscu.

Maison de l’Ecriture znajduje się w Montricher, u podnóża Jury w kantonie Vaud. Lokalizacja z widokiem na Jezioro Lemańskie i Alpy została wybrana ze względu na niezwykłe piękno i spokój otoczenia, symbolizującego otwartość ośrodka. Zespół budynków zaprojektowano w formie niewielkiego miasteczka; niektóre jego elementy zakotwiczone będą w podłożu, inne zaś podwieszone pod sklepieniem przypominającym rzeźbioną pergolę, rozciągającą się nad całym kompleksem.

Maison de l’Ecriture przyjmie pierwszych twórców w roku 2013. Równocześnie zamieszka w nim pięć osób, w tym jedna para. Z umieszczonych na podwyższeniach domków, które – jak to opisał architekt Vincent Mangeat – « unoszą stopy, by nie deptać ogrodu », przed oczami ich mieszkańców będzie się rozciągał wspaniały widok.

Domki będą rozmieszczone wokół stanowiących centralny element kompleksu pozostałych części miasteczka – pomieszczeń wystawowych, biblioteki i audytorium, udostępnianych na potrzeby różnorodnych imprez kulturalnych. Wykonanie prac budowlanych powierzono firmie Losinger, która podjęła się realizacji projektu architektonicznego sporządzonego przez biuro V. Mangeat i P. Wahlen z Nyon.

Jak podkreśliła Vera Michalski-Hoffmann podczas inauguracji tej szeroko zakrojonej inicjatywy kulturalnej : « Mamy szczęście mieszkać w wyjątkowym kraju, który może się poszczycić jednym z najbogatszych środowisk kulturalnych na świecie. Kładąc podwaliny pod tę piękną budowlę, pragnę więc podkreślić ten kontekst działalności Fundacji. Chciałabym, aby Maison de l’Ecriture stał się otwartym na świat miejscem spotkań i wymiany myśli ».