Nagroda Im. Jana Michalskiego

Nagroda Literacka im. Jana Michalskiego będzie przyznawana corocznie autorowi wyróżniającego się dzieła literatury światowej. Oryginalność nagrody polega na jej wielokulturowym charakterze. Uhonorowani nią  pisarze z całego świata dostaną tym samym szansę na zdobycie uznania na międzynarodowej scenie literackiej. Nagradzane będą dzieła literatury pięknej (z wyjątkiem poezji) i literatury faktu, bez względu na język, w jakim powstały. Laureat lub laureatka otrzymają honorarium w wysokości 50 tys. CHF, które zapewni im możliwość poświęcenia się w jeszcze większym stopniu twórczości literackiej. Autorom wybranych dzieł zapewni się trzymiesięczny pobyt w Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature.

Fundacja zaprosiła do udziału w jury wybitnych pisarzy wielojęzycznych, odznaczających się nie tylko znajomością różnych gatunków literackich, lecz także – i przede wszystkim -kulturową otwartością.

* * *

The 2020 Jan Michalski Prize for Literature has been awarded to Mia Couto for his trilogy As areias do imperador (Editorial Caminho, 2015-2017), translated in French from the Portuguese of Mozambique by Elisabeth Monteiro Rodrigues (Les sables de l’empereur, Éditions Métailié, 2020). The English version, Sands of the Emperor, translated by David Brookshaw, is available from World Editions (UK) and Farrar, Straus and Giroux (USA).

 Follow the event online !