Regulamin

W regulaminie Nagrody literackiej im. Jana Michalskiego zostały szczegółowo opisane :

  • procedura przyznawania nagrody
  • gatunki literackie
  • warunki udziału
  • kryteria wyboru zwycięzcy
  • skład jury i tryb obrad
  • nagroda

Aby zapoznać się z tekstem regulaminu pobierz dokument Regulamin Nagrody im. Jana Michalskiego (pdf)