Rezydencje pisarzy

Planowane domki mają w zamierzeniu inspirować pisarzy. Zostały zaprojektowane z myślą o stworzeniu warunków idealnych, wspomagających proces tworzenia dzieł literackich. Umieszczone na podwyższeniu, zapewnią wspaniały widok na panoramę Alp, jezioro oraz okoliczne wioski. Każdy domek będą tworzyć dwie harmonijnie ze sobą współgrające przestrzenie – pracy i odpoczynku, obie o pokaźnych rozmiarach. W bezpośrednim sąsiedztwie domków znajdą się inne pomieszczenia, zachęcające gości do opuszczenia przestrzeni prywatnej: wspólna jadalnia i salon, bogata bibiloteka, audytorium i obszar wystawowy.

Wiosną 2017 r. Fondation Jan Michalski zostanie udostępniony pisarzom, którzy będą mogli ubiegać się o pobyt twórczy na okres od jednego do dwunastu miesięcy. Pobyt w Montricher pozwoli im odciąć się od wszelkiej innej działalności zawodowej i w pełni, bez ograniczeń czasowych poświęcić się pisaniu. W razie potrzeby twórca będzie mógł uzyskać również wsparcie finansowe.

Wyboru przyjmowanych twórców dokonają Rada Fundacji i jej komitet, wziąwszy pod uwagę jakość przedstawionego projektu oraz sytuację pisarza i motywy, którymi się on kieruje. Działając w zgodzie ze swym filantropijnym charakterem, Fundacja będzie przyznawać pierwszeństwo utalentowanym twórcom potrzebującym wsparcia materialnego.